Schriftzug

Übertragung: Dr. Margrete Stitz

[1] Universis et singulis p(rese)ntes l(itte)ras visuris seu legi audituris Emondus de Mailb(er)g decanus Eccl(es)ie Metropolitan(e) Treueren(sis), commissarius et executor ad infrascripta [2] vt facienda a sancta sede ap(osto)lica sp(eci)aliter deputatus,Salutem in d(omi)no sempiternam!
L(itte)ras sanctissimi in Xrop(at)ris et d’ni n(ost)ri domini Pij di(vi)na prouidencia p(a)pe secundi et moderni,Eius vera bulla plumbea in cordula [3] canapis more romane curie impendente bullatas,sanas quidem et integras Neque in aliqua sui parte susp(e)c(ta)s,Non viciatas neque cancellatas, vt p(ri)ma apparuit facie,Sedomni vicio et suspicione sinistris carentes, Nobis pro parte [4] Reuerendissimi in Xropatriset d’ni domini Johannis electi et confirmati treuerensis cum ea,qua decuit, reuerencia p(rese)ntatas recepisse noueritis.
Quarum litterarum ap’licarum totus tenor de verbo ad verbum sequitur in hunc modum:

[5] bis [25a]: Text der päpstlichen Bulle

(Fortsetzung:)
[25b]Post quarum quidem l(itte)rarum p’ntacionem et recepcionem nobis et per [26] nos, vt premittitur, factas fuimus per circumspectum virum M(a)g(ist)rum Fridericum molitoris,clericum Herbipolen(sis) dioc(esis), procuratorem causarum et fisci in curia Treueren(si), nomine supradicti Reuerendissimi d’ni domini Johannis electi et confirmati Treueren(sis) [27] debita cum instancia requisiti, Quatenus ad preinsertarum l’rarum ap’licarum execucionem secundum earundem continenciam procedere Sibique, quo supra nomine, citacionem legittimam contra omnes et singulos huiusmodil(itte)ris ap’licis et indictis contumacia se opponere volentes ad dicendum [28] et excipiendum, quidquit verbo vel in scriptis contra nobis traditam peticionem dicere siue excipere vellent,Necnon vicarios perpetuos ecclesiarum sancti Wandelini et brechen, Treue-ren(sis) dioce(sis), In eorum locis propriasque personas atque per edictum [29] valuis siue portis Ecclesie Metropolitane Treuer(ensis) exequendam ad videndum et audiendum per nos ipsis competentes porciones, ex quibus se congrue possint sustentare et eis pro tempore incumbencia onera valeant supportare, assignare et [30] deputare, decernere et concedere dignaremur.
Nos v(e)ro Emondus decanus, commissarius et executor ap’licus, attendentes huiusmodi supplicacionem fore iustam et consonam racioni,eidem adnuentes citacionem prepeti-tam cum ea ratificacione, quod [31] ipsi vicarii perpetui aliique vocandi deinceps per edictum publicum valuis eccl’iae Treueren(si) dumtaxat affigendum vocarentur, in forma solita et consueta concessimus.
Quibusquidem n(ost)riscitatorijs litteris postea coram nobis in iure nobis pro tribunali [32] sedentibusvna cumipsarum execucionibus legittime factis per memoratum m’g’rum Fridericum, procuratorem fiscalem, quo supra nomine, factorealiter et in scriptis reproductis ipsorumcitatorum contumaciaaccusata Nonnullos testes fide dignos ibidem iudicialiter comparentes [33] pro verificacione narratorum et contentorum in ipsis l’ris ap’licis citari, mandari atque ad dicendum veritatem via iuris cogi et compelli instanter pecijt atque supplicauit.
Citatos huiusmodireputauimus, prout merito erat, exigente iusticia contumaces ac in ipsorum [34] contumaciam eosdem testes nominatos ibidem iudicialiter p’ntes ad deponendum super premissis narratis veritatem citari fecimus vt mandauimus. Qui tactis scripturis sacrosanctis ad sancta dei ewangelia solitum de veritate dicenda praestiterunt et quilibet [35] eorum prestitit iuramentum. Eisque seorsum et separatim super verificacionem narratorum in preinsertis l’ris ap’licis diligenter exauditis ac deinde certis alijs testibus similiter coram nobis productis exauditis Nonnullis alijs informacionibus per nos receptis, [36] Eorum dictis et deposicionibus publicatis,
Tandem ad prenominati m’g’ri Friderici, quo supra nomine, instanciam Ad incorpora-cionem, vnionem, annexionem dictarum ecclesiarum in brechen et sancti Wandelini processimus Incorporacionisque et vnionis decretum [37] in ipsorum vocatorum tunc legittime per edictum valuis eccl’ie Treveren(sis) ad id citatorum contumaciam in scriptis tulimus atque promulgauimus in hunc qui sequitur modum:

(Text des Dekrets:)
Habita informacione nobis sufficienter facta de veritate narratorum in litteris [38] apostolicis nobis directis et p’ntatis Assignamus vicarijs ecclesiarum in sancto Wandelino et brechen redditus, prouentus, obuenciones et bona, quibus vsque in presenciam in dictis locis vsi sunt, Et que ac quos vsque modo habuerunt in confectione [39] l’rarum desuper dandarum lacius specificandos et specificanda pro canonica porcione.
Et per hoc nostrum p’ns decretum dictas eccl’ias siue pastorias in sancto Wandelino et brechen auct(oritat)e ap’lica nobis in hac parte commissa mense ar(chi)ep(iscop)ali [40] Treuerensi annectendas vniendas et incorporandas decernimus atque perp’ntes annectimus vnimus et incorporamus.
Lectum, latum et in scriptis promulgatum fuit p’ns nostre incorporacionis, vnionis et annexionis predictarum ecclesiarum mense ar’episcopalisecundum [41] formam et continenciam l’rarum ap’licarum decretum ad iam dicti procuratoris instantem supplicacionem.
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum p’ntes n(ostr)as l’ras per notarium n’rum p’ntisque cause coram nobis scribam subscriptum exinde fieri, publicari [42] et in publicam formam redigi Nostrique sigilli iussimus et fecimus appensione communiri.
Datum et actum Treueris in ambitu eccl’ie Treue(rensis)circa capellam sancti pauli inibi sitam hora nonarum et causarum post meridiem solita et consueta nobis [43] pro tribunali sedentibus Anno D’ni millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio Juxta stilum scribendi in ciuitate et dioce(si) Treueren(si), Indictione duodecima, die vero Martis vicesima quarta mensis Ianuarij, Pontificatus sanctissimi in Xro[44]patris et d’ni n’ri domini Pij diuina prouidencia p’pe secundi anno eius sexto, P’ntibus ibidem honorabilibus viris Johanne Godwalczet Johanne de Merwingen Treueren(sis) et Leodien(sis) diocesium clericis testibus fide dignis ad premissa vocatis [45] specialiter et rogatis.

Bestätigung des Notars (links daneben sein Signet mit den Buchstaben A.V.S.M.):
[46] Et Ego Johannes Fischpe clericus Maguntinensis dioce(sis), publicus sacris Ap’lica et Imperiali auct(oritati)bus Venerabilisque Curie Ar(chi)episcopalis Treueren(sis) notarius iuratus,
[47] Quia premissis omnibus et singulis,dum sic, vt premittitur, fierent, dicerentur et agerentur,vna cum prenominatis testibus p’nsinterfui Eaque sic fieri vidi et audiui,Idcirco p’ntes vnionis, [48] incorporacionis et annexionis l’ras de mandato generosi et venerabilis d’ni Emondi decani, commissarij et executoris supradicti exinde confeci, manu mea propria scripsi, publicaui et in [49] hanc publicam formam redegi Signetoque et nomine meis solitis et consuetis signaui, Necnon ipsius d’ni commissarij et executoris sigilli appensione roboraui In fidem et testimonium omnium [50] et singulorum premissorum rogatus et diligenter requisitus.(Paraphe).


Historische Forschungen · Roland Geiger · Alsfassener Straße 17 · 66606 St. Wendel · Telefon: 0 68 51 / 31 66
E-Mail:  alsfassen(at)web.de  (c)2009 hfrg.de

Diese Website durchsuchen

Suchen & Finden  
erweiterte Suche